Serwis


  What is 6 + 1


  Na wszystkie nasze wózki udzielamy 36 miesięcznej gwarancji. W przypadku jakichkolwiek problemów technicznych lub uszkodzeń wózka pokrywamy koszty naprawy i transportu od Klienta. Jako jedyni na czas naprawy/serwisu oferujemy wózek zastępczy, który dostarczamy i odbieramy od/do Klienta pokrywając koszty transportu.

  RODZAJ GWARANCJI

  producenta/dystrybutora

  OKRES GWARANCJI

  36 miesięcy

  Dodatkowe informacje

  1. Dada PRAMS udziela gwarancji na zakupiony przez Państwa produkt na okres 36 miesięcy od daty zakupu.

  2. Reklamacje należy zgłaszać w punkcie sprzedaży, w którym zakupiliście Państwo produkt.

  3. Warunkiem niezbędnym do uwzględnia reklamacji jest przedstawienie karty gwarancyjnej.

  4. Wady fizyczne produktu, ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane w terminie 21 dni od dostarczenia produktu na serwis.

  5. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe z winy użytkownika lub wynikające, z niestosowania się do zaleceń do instrukcji obsługi.

  6. Gwarancją nie są objęte usterki wynikłe z naturalnego zużycia produktu takie jak: ścieranie się kół, zmiana odcienia koloru tapicerki powstała w skutek długotrwałego działania promieni słonecznych.

  7. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe w wyniku dokonywania napraw przez osoby nieupoważnione.

  8. Sposób naprawy ustala udzielający gwarancji.

  9. Gwarancja obejmuje terytorium Unii Europejskiej.

  10. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.